កងទ័ពជើងទឹក នៃក្រសួងការពារជាតិ ប្រកាសជ្រើសរើសពលនាវិក បំពេញក្របខណ្ឌមួយចំនួន

តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលេខ ៦៤១ ស.ប្រ.ព ២០១៩ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៩ កងទ័ពជើងគោក​បានធ្វើការជូនដំណឹងដល់សាធារណៈជន ស្តីពីការប្រកាសជ្រើសរើសពលនាវិកបំពេញក្របខណ្ឌ ដើម្បីធានាចំពោះការបំពេញការងារចំពោះមុខនិងអនាគត។ សូមទំនាក់ទំនងព័ត៌មានបន្ថែម នៅបញ្ជាដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹក នៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៦A  ជិតវត្តគៀនឃ្លាំង ទល់មុខសណ្ឋាគារណាសាតូ ពីស្ពានជ្រោយចង្វារប្រហែល២Km ឬក៏​ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ ០៩៧​ ៩៩៥ ១៥៧ ៩   ០៩៧ ៩៨៥ ៥១១ ៣      ០៩៦ ៤៦២ ២២៦
ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតសូមមើលក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោម៖
Continue reading “កងទ័ពជើងទឹក នៃក្រសួងការពារជាតិ ប្រកាសជ្រើសរើសពលនាវិក បំពេញក្របខណ្ឌមួយចំនួន”

ប្រកាស ស្តីពី លក្ខណៈសម្គាល់នៃធនប័ត្រអនុស្សាវរីយ៍ ប្រភេទ ១៥០០០ រៀល

ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា បានចេញប្រកាសលេខ ធ៣.០១៩.៣១៩.ប្រក ចុះថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីលក្ខណៈសម្គាល់នៃធនប័ត្រអនុស្សាវរីយ៍ ប្រភេទ ១៥០០០ រៀល។ សូមអានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងនៃប្រកាសខាងក្រោម៖

Continue reading “ប្រកាស ស្តីពី លក្ខណៈសម្គាល់នៃធនប័ត្រអនុស្សាវរីយ៍ ប្រភេទ ១៥០០០ រៀល”

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការចេញផ្សាយធនប័ត្រអនុស្សាវរីយ៍ ប្រភេទ ១៥០០០ រៀល

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យលេខ១៥៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការចេញផ្សាយធនប័ត្រអនុស្សាវរីយ៍ ប្រភេទ ១៥០០០ រៀល។ សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃអនុក្រឹត្យខាងក្រោម៖ Continue reading “អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការចេញផ្សាយធនប័ត្រអនុស្សាវរីយ៍ ប្រភេទ ១៥០០០ រៀល”

បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (បសស) ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន២៣១នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០១៨/១៩ ប.ស.ស ចុះថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម ហៅកាត់ថា​ ប.ស.ស បានធ្វើការជូនដំណឹងស្តីពី​ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន ២៣១ នាក់ ឱ្យបម្រើការងារនៅស្នាក់ការកណ្តាល និងបណ្តាសាខា ប.ស.ស ខេត្ត/ខណ្ឌ​ ដូចមាននៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (បសស) ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន២៣១នាក់”

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន៦៨នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ២១៥០៥ អពដ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានធ្វើការជូនដំណឹង ដល់សាធារណជនទូទៅ ស្តីពីការប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន៦៨នាក់ សម្រាប់នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល​ និងកិច្ចកាទូទៅ ដែលត្រូវបែងចែកឱ្យទៅបម្រើការងារនៅតាមសាខាពន្ធដារ ខេត្តខណ្ឌដូចខាងមាននៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖ ចំពោះកាលបរិច្ឆេទនៃការឈប់ទទួលពាក្យគឺនៅថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៩។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖
Continue reading “អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន៦៨នាក់”

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ​ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកកិច្ចសន្យា ចំនួន០៤នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានធ្វើការជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើស​រើសបុគ្គលិកកិច្ចសន្យា​ចំនួន០៤រូប​ ដើម្បីបម្រើការងារពេញម៉ោង នៅការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។ កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យគឺថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ​ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកកិច្ចសន្យា ចំនួន០៤នាក់”

កាលបរិច្ឆេទ ប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃ ឆ្នាំ២០១៩

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ២២៩១ សជណ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ គណៈកម្មការកណ្តាលរៀបចំការប្រឡង បានធ្វើការជូនដំណឹង ដល់បេក្ខជន-បេក្ខនារី ដែលបានដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស បញ្ជូលនៅក្នុងក្របខណ្ឌមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល​នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ រួមមាន (ក្របខណ្ឌមន្រ្តីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ ក្របខណ្ឌមន្រ្តីក្រមការ និងក្របខណ្ឌលេខាធិការរដ្ឋបាល) នៅតាមគ្រប់មណ្ឌលប្រឡងមេត្តាជ្រាបថា កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រឡងនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖
Continue reading “កាលបរិច្ឆេទ ប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃ ឆ្នាំ២០១៩”

ព័ត៌មានលម្អិត ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្ស-និស្សិត ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងការពារជាតិ

គណៈកម្មការជ្រើសរើស និងត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិសិក្ខាកាមមកបណ្តុះបណ្តាលក្នុង នឹងក្រៅប្រទេស នៃក្រសួងការពារជាតិ បានធ្វើការជូនដំណឹង ដល់បេក្ខជន សិស្ស និស្សិត ទាំងពីរភេទ ដែលស្មគ្រ័ចិត្ត ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌ នៃកងយោធិពលខេមរភូមិន្ទ ត្រូវទៅទំនាក់ទំនងសុំពាក្យចូលរួមប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០១៩។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “ព័ត៌មានលម្អិត ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្ស-និស្សិត ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងការពារជាតិ”

កាលបរិច្ឆេទ ប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនឆ្នាំ២០១៩

សម្រាប់បងប្អូនដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ មេត្តាជ្រាបថាចំពោះកាលបរិច្ឆេទប្រឡងគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នៅមណ្ឌប្រឡងវិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក ចំពោះក្របខណ្ឌ (ក) និងក្របខណ្ឌ (ខ) ចំណែកឯក្របខណ្ឌ (គ) គឺត្រូវប្រឡងនៅសាលាបឋមសិក្សាសន្ធរម៉ុក។ ចំពោះបញ្ជីឈ្មោះប្រឡងនឹងត្រូវបិទនៅតាមមណ្ឌប្រឡងទាំងពីខាងលើ​មុនថ្ងៃប្រឡងមួយថ្ងៃ។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖
Continue reading “កាលបរិច្ឆេទ ប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនឆ្នាំ២០១៩”

បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម – ប.ស.ស ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា​ចំនួន២៧នាក់

ឪកាសល្អ​! សម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចូលបម្រើការងារជាបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យានៅ បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (បសស) ឥឡូវនេះឪកាសបានមកដល់ហើយ បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (បសស) បានប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាជាច្រើននាក់។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម – ប.ស.ស ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា​ចំនួន២៧នាក់”