ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន១១កន្លែង

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ​ ០១៥ រថ.បល.សជណ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩  ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល​បានធ្វើ​ការជូន​ដំណឹង​ដល់ មន្រ្តីរាជការ សិស្ស និស្សិត និងសាធារណៈជនទូទៅ  ស្តីពីការប្រឡងប្រជែង ជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការក្របខណ្ឌថ្មី (ក្របខណ្ឌ ក) សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន១១កន្លែង។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន១១កន្លែង”

ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី ចំនួន១៥កន្លែង

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ២៧៩ សជណ.អរហ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងទេសចរណ៍​បានធ្វើការជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការទូទៅ ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការថ្មីឱ្យចូល​បម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងទេសចរណ៍​សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩​ចំនួន១៥នាក់។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី ចំនួន១៥កន្លែង”

ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន០៤ ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីចំនួន១៤៥នាក់ ក្នុងពេលតែមួយ

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ៣៣៣៦ មស.សជណ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានធ្វើការជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីដើម្បីចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នចំនួន០៤រួមមាន ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល​​ ចំនួន១៤៥នាក់ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖
Continue reading “ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន០៤ ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីចំនួន១៤៥នាក់ ក្នុងពេលតែមួយ”

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសជ្រើសរើស ស្មៀន ឃុំ សង្កាត់ ចំនួន៣៧នាក់

តាមរយៈប្រកាសលេខ៥៦៤៨ ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានសម្រេចបើកឱ្យមានការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យចូលបម្រើការងារជាស្មៀន ឃុំ សង្កាត់ ស្តិតក្នុងក្របខណ្ឌលេខាធិការរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន៣៧នាក់។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖
Continue reading “ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសជ្រើសរើស ស្មៀន ឃុំ សង្កាត់ ចំនួន៣៧នាក់”

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន២៣២នាក់

តាមរយៈប្រកាសលេខ៥៦៤៧ ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានសម្រេចបើកអោយមានការប្រឡងប្រជែង​ជ្រើសរើស​ សិស្ស និស្សិត អោយចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន២៣២នាក់ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue reading “ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន២៣២នាក់”

ក្រសួងសាធារណការ​ និងដឹកជញ្ជូន​ ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី ចំនួន១១២នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ០១៦ សក.បល.សជណ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន បានធ្វើការជូនដំណឹងដល់សិស្ស និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការទូទៅ ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស​មន្រ្តីរាជការក្របខណ្ឌថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន១១២នាក់ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖
Continue reading “ក្រសួងសាធារណការ​ និងដឹកជញ្ជូន​ ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី ចំនួន១១២នាក់”

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ប្រកាសជ្រើសរើសគ្រូឧត្តម បរិញ្ញា+១ ចំនួន១០០០នាក់

តាមរយៈសេចក្ដីជូនដំណឹងលេខ៣១៣០ អយក.បល ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា​ បានធ្វើការជម្រាបជូន ទៅឯកឧត្តមលោកជំទាវ លោក លោកស្រី ប្រធានអង្គភាពក្រោមឪវាទទីស្តីការក្រសួង និងលោកប្រធានមន្ទីររាជធានីខេត្ត ស្តីពី​ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស និងបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម​ ចំនួន១០០០នាក់ តាមប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាល បរិញ្ញាបត្រ+១ ឱ្យចូលរៀន​នៅថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។ កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ១៧:០០ នាទីគត់ ចំណែកឯកាលបរិច្ឆេទប្រឡងគីនៅថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតសូមមើល​នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖
Continue reading “ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ប្រកាសជ្រើសរើសគ្រូឧត្តម បរិញ្ញា+១ ចំនួន១០០០នាក់”

ក្រសួងកិច្ចការនារី ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន៤០នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ១០៩២ កកន/សជណ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងកិច្ចការនារី បានធ្វើការជូនដំណឹងដល់​មន្រ្តីរាជការ និង និស្សិត ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន៤០នាក់។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

 

Continue reading “ក្រសួងកិច្ចការនារី ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន៤០នាក់”

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន៤៧នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០០៨ ដនស/សជណ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានធ្វើការជូនដំណឹងដល់សាធារណជន និងសិស្ស និស្សិត ស្តិពីការប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន៤៧នាក់។ ចំពោះព័តមានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន៤៧នាក់”

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន១៣០០នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ២០៤.សនប ចុះថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងសុខាភិបាល បានធ្វើការជូនដំណឹង​ជាសាធារណៈ​ដល់បេក្ខជន បេក្ខនារី សិស្សានុសិស្ស និងមន្រ្តីរាជការទូទៅ ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន១៣០០០នាក់។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូម​មើលក្នុង​សេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖
Continue reading “ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន១៣០០នាក់”