ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ប្រកាសជ្រើសរើស​គ្រូ អប់រំកាយ និងកីឡា ចំនួន១៥០នាក់

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​គ្រូ​បង្រៀន​កម្រិត​មូលដ្ឋាន​ឯកទេស​អប់រំកាយ និង​កីឡា​ជំនាន់​ទី​២៩ នៅ​វិទ្យាល័យ​ជាតិ​អប់រំ​កាយ និង​កីឡា សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩។ ទីកន្លែង​ទទួល​ពាក្យ ៖ នៅ​មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខេត្តទាំង១៦ ដែល​ទទួល​បាន​ការ​បែងចែក​ក្របខណ្ឌ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស និង​នៅ​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​អប់រំកាយ និង​កីឡា មានទីតាំងនៅផ្លូវលេខ៥៩៨ ភូមិលូ សង្កាត់​ស្វាយប៉ាក ខណ្ឌ​ឫស្សី​កែវ រាជធានី​ភ្នំពេញ រៀងរាល់​ម៉ោង​ធ្វើការ
​- កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ ៖ ថ្ងៃទី០៤ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៩ វេលាម៉ោង ១៧:០០នាទី រសៀល
– កាលបរិច្ឆេទ​ប្រឡង ៖ ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៩
– សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ៖ សូម​ទំនាក់ទំនង​ផ្ទាល់​នៅ​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​អប់រំ​កាយ និង​កីឡា រៀងរាល់​ម៉ោង​ធ្វើការ
ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖
Continue reading “ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ប្រកាសជ្រើសរើស​គ្រូ អប់រំកាយ និងកីឡា ចំនួន១៥០នាក់”

ក្រសួងបរិស្ថាន​ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី ចំនួន៤៧កន្លែង

តាមយរៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ៩៥៥ សជណ.ប.ស្ថ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើការជូនដំណឹង ដល់​សិស្ស​និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការទូទៅ ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការក្របខណ្ឌថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន៤៧នាក់ ដើម្បីអោយទៅបម្រើការងារនៅទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថាន និងនៅតាមបណ្តាមន្ទីរបរិស្ថាន រាជធានីខេត្តទាំង២៥។ ឈប់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៩។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖
Continue reading “ក្រសួងបរិស្ថាន​ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី ចំនួន៤៧កន្លែង”

ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីចំនួន៩២នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ៦៧ សជណ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ បានធ្វើការជូនដំណឹង​ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការក្របខណ្ឌថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន៩២នាក់។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖
Continue reading “ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីចំនួន៩២នាក់”

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ប្រកាសជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន​បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ​ចំនួន៦០០នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ​៣៧៦៤ អយក.បវ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានធ្វើការជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន​បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ​ចំនួន៦០០នាក់។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុង​សេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖
Continue reading “ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ប្រកាសជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន​បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ​ចំនួន៦០០នាក់”

ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន១១កន្លែង

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ​ ០១៥ រថ.បល.សជណ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩  ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល​បានធ្វើ​ការជូន​ដំណឹង​ដល់ មន្រ្តីរាជការ សិស្ស និស្សិត និងសាធារណៈជនទូទៅ  ស្តីពីការប្រឡងប្រជែង ជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការក្របខណ្ឌថ្មី (ក្របខណ្ឌ ក) សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន១១កន្លែង។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន១១កន្លែង”

ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី ចំនួន១៥កន្លែង

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ២៧៩ សជណ.អរហ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងទេសចរណ៍​បានធ្វើការជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការទូទៅ ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការថ្មីឱ្យចូល​បម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងទេសចរណ៍​សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩​ចំនួន១៥នាក់។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី ចំនួន១៥កន្លែង”

ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន០៤ ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីចំនួន១៤៥នាក់ ក្នុងពេលតែមួយ

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ៣៣៣៦ មស.សជណ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានធ្វើការជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីដើម្បីចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នចំនួន០៤រួមមាន ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល​​ ចំនួន១៤៥នាក់ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖
Continue reading “ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន០៤ ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីចំនួន១៤៥នាក់ ក្នុងពេលតែមួយ”

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសជ្រើសរើស ស្មៀន ឃុំ សង្កាត់ ចំនួន៣៧នាក់

តាមរយៈប្រកាសលេខ៥៦៤៨ ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានសម្រេចបើកឱ្យមានការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យចូលបម្រើការងារជាស្មៀន ឃុំ សង្កាត់ ស្តិតក្នុងក្របខណ្ឌលេខាធិការរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន៣៧នាក់។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖
Continue reading “ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសជ្រើសរើស ស្មៀន ឃុំ សង្កាត់ ចំនួន៣៧នាក់”

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន២៣២នាក់

តាមរយៈប្រកាសលេខ៥៦៤៧ ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានសម្រេចបើកអោយមានការប្រឡងប្រជែង​ជ្រើសរើស​ សិស្ស និស្សិត អោយចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន២៣២នាក់ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue reading “ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន២៣២នាក់”

ក្រសួងសាធារណការ​ និងដឹកជញ្ជូន​ ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី ចំនួន១១២នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ០១៦ សក.បល.សជណ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន បានធ្វើការជូនដំណឹងដល់សិស្ស និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការទូទៅ ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស​មន្រ្តីរាជការក្របខណ្ឌថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន១១២នាក់ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖
Continue reading “ក្រសួងសាធារណការ​ និងដឹកជញ្ជូន​ ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី ចំនួន១១២នាក់”