លទ្ធផលប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងកិច្ចការនារីឆ្នាំ២០១៩

លទ្ធផលប្រឡងចូឡក្របខណ្ឌក្រសួងកិច្ចការនារីសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ សម័យប្រឡងថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅមណ្ឌលប្រឡង វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ត។ សូមអបអរសារទរចំពោះជ័យលាភីទាំងអស់!
Continue reading “លទ្ធផលប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងកិច្ចការនារីឆ្នាំ២០១៩”

លទ្ធផលប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាល ឆ្នាំ២០១៩

លទ្ធផលប្រលងចូលក្របខណ្ឌ​ក្រសួងសុខាភិបាល សម័យប្រឡងថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩។ សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់ជ័យលាភីទាំងអស់។

Continue reading “លទ្ធផលប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាល ឆ្នាំ២០១៩”

លទ្ធផលប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

លទ្ធផលប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ សម័យប្រឡងថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ នៅមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យទួលទំពូង។ សូមចូលរួមអបអរចំពោះជ័យលាភីទាំងអស់ នឹងសូមលើ់កទឹកចិត្តបេក្ខជន​ដែលមានទាន់ទទួលបានជ័យលាភី ប្រឹងប្រែងបន្តទៀត!
Continue reading “លទ្ធផលប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩”

បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន ប្រឡងជាប់ស្ថាពរ និងបម្រុង ក្នុងវិញ្ញាសារសួរផ្ទាល់មាត់ កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន ដែលបានប្រឡងជាប់ស្ថាពរ និងបម្រុង ក្នុងវិញ្ញាសារសួរផ្ទាល់មាត់ កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩។ សូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះជ័យលាភីទាំងអស់ 👏👏👏

Continue reading “បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន ប្រឡងជាប់ស្ថាពរ និងបម្រុង ក្នុងវិញ្ញាសារសួរផ្ទាល់មាត់ កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩”

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីលទ្ធផលប្រឡងចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីលទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន ចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នាសម័យប្រឡង ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ នៅមណ្ឌលប្រឡងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។
Continue reading “សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីលទ្ធផលប្រឡងចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ”

លទ្ធផលប្រឡងចូលក្របខណ្ឌទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ក្នុងសម័យប្រឡងថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

សូមចូលរួមអបអរសាទរ ចំពោះជ័យលាភីទាំងអស់!
ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីសូមអបអរសាទរដល់បេក្ខជនដែលបានប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរចំនួន ១៦រូប ក្នុងនោះផ្នែកនីតិសាស្រ្ត រដ្ឋបាល ចំនួន ១១រូប និងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ ចំនួន ៥រូប នាសម័យប្រឡងថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅមណ្ឌលប្រឡង​សាលា​បឋមសិក្សាបាក់ទូក។ទន្ទឹមនឹងនេះទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្ទីសូមស្នើ​ដល់បេក្ខជនដែលបានប្រឡងជាប់ស្ថាពរទាំងអស់ ត្រូវមកបំពេញ​សំណុំលិខិតចូលបម្រើការងារនៅនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក នៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវលិខិតថ្កោលទោស និងលិខិតបញ្ជាក់សុខភាពដែលមានសុពលភាព។ ក្នុងករណី​បេក្ខជន​មិនបានទៅបំពេញសំណុំលិខិតតាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់ខាងលើ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី​ចាត់ទុកថា​សាមីជន​បោះបង់ចោលការងារ ហើយ​ត្រូវលុបឈ្មោះចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ជូនដំណឹងដល់បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលប្រឡងជាប់វិញ្ញាសារសរសេរ

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ៦១៩៦ កបទ.សអ.បល ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានធ្វើការជូនដំណឹង​ ដល់បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលប្រឡងជាប់វិញ្ញាសារសរសេរ ដូចមានរាយនាមក្នុងបញ្ជីឈ្មោះខាងក្រោម ត្រូវមកចូលរួមប្រឡងវិញ្ញាសារសួរផ្ទាល់មាត់ នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ វេលាម៉ោង ០៧:០០ នាទីព្រឹកជាកំហិត។
ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖
Continue reading “ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ជូនដំណឹងដល់បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលប្រឡងជាប់វិញ្ញាសារសរសេរ”

លទ្ធផលប្រឡងចូលបម្រើការងារនៅមន្ទីផែនការរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកំពត

ខាងក្រោមនេះគឺជាលទ្ធផល​ស្តី​ការ​ ប្រឡង​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អោយ​ចូល​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​ នៃ​ក្រសួង​ផែនការ​(មន្ទីរ​ផែនការ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ចំនួន​២៨នាក់​ និង​មន្ទីរ​ផែនការ​ខេត្ត​ កំពត​ ចំនួន​១៣នាក់​) នៅក្នុងសម័យប្រឡងថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨។
សូមស្វែងរកឈ្មោះរបស់លោកអ្នកក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះ ជូនពរសំណាងល្អ!

លទ្ធផលជាប់ស្ថាពរ នៃការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរៀនវគ្គមគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍ ថ្នាក់តំបន់សៀមរាប និងតំបន់ជុំវិញ ជំនាន់ទី ២៦

លទ្ធផលជាប់ស្ថាពរ នៃការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរៀនវគ្គមគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍ ថ្នាក់តំបន់សៀមរាប និងតំបន់ជុំវិញ ជំនាន់ទី ២៦ នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ខេត្តសៀមរាប
វិញ្ញាសាសរសេរ៖ ១៧ ឧសភា ២០១៨
វិញ្ញាសាផ្ទាល់មាត់៖ ២១​ ឧសភា ២០១៨
មណ្ឌលប្រឡង៖ សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ខេត្តសៀមរាប
សូមស្វែងរកឈ្មោះរបស់អ្នកក្នុងតារាងខាងក្រោម៖
Continue reading “លទ្ធផលជាប់ស្ថាពរ នៃការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរៀនវគ្គមគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍ ថ្នាក់តំបន់សៀមរាប និងតំបន់ជុំវិញ ជំនាន់ទី ២៦”

លទ្ធផលប្រលងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌមន្ទីផេនការខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តកោះកុង និងខេត្តព្រះសីហនុ

ខាងក្រោមនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការប្រលងជ្រើសរើសនិស្សិតអោយចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃក្រសួងផែនការ សម្រាប់​មន្ទីរផែនការខេត្តចំនួន០៣ រួមមានខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តកោះកុង និងខេត្តព្រះសីហនុ ក្នុងសម័យប្រលង ថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨។
សូមស្វែងរកឈ្មោះរបស់អ្នកក្នុងតារាងខាងក្រោម៖ ជូនពរសំណាងល្អ!