វិញ្ញាសា​ អក្សរសាស្រ្ដខ្មែរ ប្រឡងគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាន បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ

ខាងក្រោមនេះគឺជា វិញ្ញាសា​ អក្សរសាស្រ្ដខ្មែរ ប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស គ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាន បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យដែលចេញកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ ថ្វីត្បិតតែវា​មិនមានចម្លើយតែវាអាចនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានខ្លះ សម្រាបបងប្អូនសិស្ស និស្សិត ដែលមានបំណងប្រឡង គ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋមនៅពេលខាងមុខនេះ។
Continue reading “វិញ្ញាសា​ អក្សរសាស្រ្ដខ្មែរ ប្រឡងគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាន បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ”