វិញ្ញាសារប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សម័យប្រឡង ៣០ កញ្ញា ២០១៨

ខាងក្រោមនេះគីជាវិញ្ញាសារប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្នុងសម័យប្រឡងថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅវិទ្យាល័យទួលទំពូង រួមមាន៖វិញ្ញាសារចំណេះដឹងទូទៅ វិញ្ញាសាររៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី វិញ្ញាសារសុរិយោដី វិញ្ញាសារស្ថាបត្យកម្ម វិញ្ញាសារព័ត៌មានវិទ្យា វិញ្ញាសារនីតិសាស្រ្ត វិញ្ញាសារសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ វិញ្ញាសារភាសាអង់គ្លេស។
Continue reading “វិញ្ញាសារប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សម័យប្រឡង ៣០ កញ្ញា ២០១៨”

វិញ្ញាសារប្រឡងចូលបម្រើការងារនៅក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិញ្ញាសារចាស់ៗមួយចំនួនដែលធ្លាប់ចេញក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្ស និងស្សិតឱ្យចូលបម្រើការងារនៅក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ កាលពីឆ្នាំមុនៗ វិញ្ញាសាទាំងនោះមានជំនាញនីតិសាស្រ្ត ជំនាញសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជំនាញសុរិយោដី ជំនាញរៀបចំដែនដី វីញ្ញាសារចំណេះដឹងទូទៅ និងជំនាញស្ថាបត្យកម្ម។ ទោះបីជាវាមិនមានចម្លើយក៏តែវាអាចជាមូលដ្ឋាន​ខ្លះ​សម្រាប​បងប្អូន​ដែលមានបំណងប្រឡង​ចូលក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ នៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ​នេះ ក្នុងការធ្វើការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​នូវប្រភេទឯកសារ ដែលទាក់ទងមួយចំនួន​ ដែលត្រូវត្រៀម។​យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាសំណួរទាំង​អស់​នេះនឹងក្លាយ​ជាឯកសារ​ជំនួយ​ស្មារតី​ សម្រាប់បងប្អូន ដែលមានបំណងប្រលងចូល ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ ជូនពរសំណាងល្អ
Continue reading “វិញ្ញាសារប្រឡងចូលបម្រើការងារនៅក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់”