បាឋកថាស្តីពី យល់ដឹងពីស្ថានការណ៍ពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន និងការរៀបចំនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជា

ខាងក្រោមនេះគឺជា បាឋកថាស្តីពី យល់ដឹងពីស្ថានការណ៍ពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន និងការរៀបចំនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជា ដែលធ្វើបទឧទ្ទេសនាមដោយ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាឯកសារនេះវានឹងក្លាយជាជំនួយស្មារតី​ខ្លះដល់​បងប្អូន សិស្ស និស្សិត ដែលមានបំណងប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅពេលខាងមុខដ៏ខ្លីនេះ។

Continue reading “បាឋកថាស្តីពី យល់ដឹងពីស្ថានការណ៍ពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន និងការរៀបចំនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជា”

សំណួរត្រៀមប្រឡងចូលក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

ខាងក្រោមនេះគឺជាសំណួរមួយចំនួនដែលធ្លាប់ចេញក្នុងការប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ​​ នាឆ្នាំកន្លងមក យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា​កម្រងសំណួរទាំងនេះ​នឹងក្លាយជាទុនសម្រាបបងប្អូន ដែលមានបំណង​ប្រឡង​ចូល​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​ក្រសួងការបរទេសក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ ថ្វីត្បិតតែវាមិនមានចម្លើយ​តែវាអាចជាមូលដ្ឋាន​ខ្លះ​ដល់បងប្អូន​ធ្វើការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ប្រភេទឯកសារ ដែលត្រូវត្រៀម​​ មុននឹងចូលប្រយុទ្ធនៅពេលខាងមុខនេះ។

ជូនពរសំណាងល្អ និងទទួលជោគជ័យក្នុងការប្រឡង!