គោលនយោបាយស្ដី​ពីសាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី (file pdf inside)

តើអ្វីជាគោលនយោបាយស្ដី​ពីសាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី? ខាងក្រោមនេះគឺជាគោលនយោបាយស្ដី​ពីសាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី ដែលបានចេញផ្សាយដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។ ចង់ដឹងថាតើអ្វីជាគោលនយោបាយស្ដី​ពីសាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី? សូមអានឯកសារច្បាប់ដើមទាំងស្រុងខាងក្រោម៖
Continue reading “គោលនយោបាយស្ដី​ពីសាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី (file pdf inside)”

យុទ្ធសាស្ត្រ​ចតុកោណ​ដំណាក់​កាល​ទី​៤ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាល​ទី​៦ នៃ​រដ្ឋសភា

យុទ្ធសាស្ត្រ​ចតុកោណ​ដំណាក់​កាល​ទី​៤ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាល​ទី​៦ នៃ​រដ្ឋសភា ដើម្បី​កំណើន ការងារ សមធម៌ និង​ប្រសិទ្ធភាព ក្នុង​ការ​កសាង​មូលដ្ឋាន​ឆ្ពោះ​ទៅ​សម្រេច​បាន​តាម​ចក្ខុវិស័យ​កម្ពុជា​នៅ​ឆ្នាំ​២០៥០។​ វាគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងប្រឡងចូលក្របខណ្ឌនៅតាមក្រសួង ស្ថាប័ន នានា នាពេលខាងមុខនេះ។
Continue reading “យុទ្ធសាស្ត្រ​ចតុកោណ​ដំណាក់​កាល​ទី​៤ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាល​ទី​៦ នៃ​រដ្ឋសភា”

ចំណេះដឹងទូទៅអំពីអាស៊ានសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងនានា

ខាងក្រោមនេះគឺជាចំណេះដឹងទូទៅអំពីអាស៊ាន ដែលបានដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់វិទ្យុនានា និងឯកសារមួយចំនួនទៀតដើម្បីជាជំនួយ​ស្មារតីដល់​ប្អូនៗ​សិស្ស និស្សិត មួយចំនួនដែលមានបំណងប្រឡងចូលក្របខណ្ឌរដ្ឋនៅតាមបណ្តាក្រសួងស្ថាប័ននានានៅពេលខាងមុខនេះ។

ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពីអាស៊ាន ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី

Continue reading “ចំណេះដឹងទូទៅអំពីអាស៊ានសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងនានា”

កម្រងសំណួរ ចំម្លើយចំណេះដឹងទូទៅសម្រាប់ប្រឡងចូលក្រសួង-ស្ថាប័នផ្សេងៗ

ខាងក្រោមនេះគឺជាកម្រងសំណួរ ចំម្លើយចំណេះដឹងទូទៅចំនួន៨០សំនួរ ទាក់ទងនិងអាស៊ាន ប្រវត្តិសាស្រ្ដប្រទេសកម្ពុជា និងទាក់ទង​និងប្រវត្ត​សាស្រ្តពិភពលោក​ និង​មាន​សំណួរ​ផ្សេងៗទៀតជាច្រើនសម្រាប់ជាជំនួយស្មារតីដល់បងប្អូន សិស្ស និស្សិតដែលមានបំណងប្រឡងប្រជែងចូលបម្រើការងារនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ននានា របស់​រាជរដ្ឋាភិបាលនាពេលខាងមុខ។

សូមអានសំណួរចម្លើយខាងក្រោមដូចតទៅនេះ៖
Continue reading “កម្រងសំណួរ ចំម្លើយចំណេះដឹងទូទៅសម្រាប់ប្រឡងចូលក្រសួង-ស្ថាប័នផ្សេងៗ”

យន្តការនៃការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

 

យន្តការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនៅកម្ពុជាមានចំនួន០៥គឺ៖
១.ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់
២.គណៈកម្មាការសុរិយោដី
៣.គណៈកម្មារការរដ្ឋបាល
៤.អាជ្ញាធរដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី
៥.តុលាការ


សូមទស្សនាវីឌីអូខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែម

នីតិវិធី​ការកែតម្រូវ​សំបុត្រ​អត្រានុកូលដ្ឋាន

ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញ សេចក្តីណែនាំ លេខ០៣៥ សជណ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការកែត្រូវនិងការធ្វើមោឃភាពទិន្នន័យនៃបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋាន សូមអានសេចក្តីណែនាំទាំស្រុងខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ pdf សេចក្តីណែនាំលេខ០៣៥ ស្តីពីនីតិវិធី​ការកែតម្រូវ​សំបុត្រ​អត្រានុកូលដ្ឋាន