ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ​ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មី ចំនួន៧០នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៩ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានធ្វើការជូនដំណឹង ស្តីពីកាប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មីចំនួន៧០នាក់។ ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖