ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពត ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មី ចំនួន៦០នាក់

តាមរយៈលិខិតលេខ ០៣  សជណ/១៩ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពត បានធ្វើការជូនដំណឹង ដល់ សិស្ស និស្សិត ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស សិស្ស និស្សិត អោយចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌ​មន្រ្តីនគរបាលថ្មីចំនួន៦០នាក់។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖