ព័ត៌មានលម្អិត ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្ស-និស្សិត ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងការពារជាតិ

គណៈកម្មការជ្រើសរើស និងត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិសិក្ខាកាមមកបណ្តុះបណ្តាលក្នុង នឹងក្រៅប្រទេស នៃក្រសួងការពារជាតិ បានធ្វើការជូនដំណឹង ដល់បេក្ខជន សិស្ស និស្សិត ទាំងពីរភេទ ដែលស្មគ្រ័ចិត្ត ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌ នៃកងយោធិពលខេមរភូមិន្ទ ត្រូវទៅទំនាក់ទំនងសុំពាក្យចូលរួមប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០១៩។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖