ក្រសួងការពារជាតិ ប្រកាសរើសពលទាហានថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន៣២៤នាក់

តាមរយៈប្រកាសលេខ ០៧២ ប្រក ភពជ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពី ការជ្រើសរើសពលទាហាន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិ បានប្រគល់ភារកិច្ចដល់បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោក និងបញ្ជារការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេស ត្រូវបង្កើតគណៈកម្មាការជ្រើសរើសពលទាហាន ដោយសហការជាមួយនាយកដ្ឋានបុគ្កលិក ទីចាត់ការបុគ្គលិក អគ្គបញ្ជការដ្ឋាន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន​ ធ្វើការជ្រើសរើសពលទាហានចំនួន៣២៤នាក់។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងប្រកាសខាងក្រោម ដែលមានខ្លឹមសារដើមទាំងសុ្រង៖